Wat is de inlenersbeloning?

Zodra een ondernemer personeel gaat inlenen, komt de term ‘inlenersbeloning’ om de hoek kijken. De inlenersbeloning zorgt ervoor dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen als personeelsleden die in dienst zijn bij de werkgever en dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Als intermediair is het jouw taak om dit te controleren.

Meer dan alleen het salaris

De inlenersbeloning is een term die oorspronkelijk voorkomt in de ABU en NBBU-cao en wordt ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd. De inlenersbeloning gaat over het toepassen van de beloningsmethodiek van de inlener (de opdrachtgever), wat dus verder gaat dan alleen het salaris.

Wat betekent dit voor jou als intermediair? Dat de beloningen voor de uitzendkracht hetzelfde moeten zijn als de beloningen voor het personeel dat in dienst is bij de opdrachtgever. Denk hierbij aan:

  • Het geldende periodeloon in de schaal.
  • ADV/ATV dagen.
  • Toeslagen voor overwerk.
  • Toeslagen voor verschoven uren.
  • Toeslagen voor het werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen) ploegentoeslag.
  • Initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen en periodieken.

Hoe zit het met de verschillende cao’s?

Om de inlenersbeloning goed te begrijpen en goed toe te kunnen passen, is het van belang dat je kennis hebt van een aantal verschillende cao’s. Er ontstaat nog al eens verwarring over de cao die uitzendondernemers voor de uitzendkrachten moeten hanteren. Voorheen waren er twee cao’s, de ABU en de NBBU, waarin alle rechten voor uitzendkrachten stonden beschreven. Sinds 30 december 2019 zijn deze twee cao’s samengevoegd. Dit betekent voor de uitzendkrachten een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.

Maar wat betekent dit voor de inlenersbeloning? De inlenersbeloning is, zoals hierboven genoemd, de beloningsmethodiek waar jij als intermediair rekening mee moet houden. Voor alles wat buiten het bereik van de inlenersbeloning valt, worden de ABU en NBBU cao gehanteerd. Het kan dus voorkomen dat op sommige punten de cao van de opdrachtgever van toepassing is en op andere punten de NBBU cao. Doordat zaken als pensioen en vakantiedagen overgenomen worden uit de ABU of NBBU cao ontstaan er soms gekke situaties binnen een bedrijf. Het kan namelijk voorkomen dat 5 mei wel een vrije dag is voor de werknemers die in eigen dienst zijn, maar niet voor de werknemers die worden ingeleend. Dit komt omdat 5 mei in de ABU-cao, maar eens in de vijf jaar als een officiële vrije dag wordt gezien.

Wil jij niet voor verrassingen komen te staan als intermediair en zeker weten dat alles goed is geregeld? Met onze kennis van meer dan 140 verschillende cao’s helpen we je graag op weg. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs!