Disclaimer

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Yaper haar diensten levert, zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, onze algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.yaper.nl/algemene-voorwaarden en worden op aanvraag kosteloos toegezonden. De inhoud van deze e-mail is met de grootste nauwkeurigheid en zorg samengesteld. Mocht er alsnog sprake zijn van onjuistheden en/of onvolledigheden dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

De algemene voorwaarden van Yaper voor opdrachtgevers zijn gedeponeerd onder nummer 04/2023. De algemene voorwaarden van Yaper voor intermediairs zijn gedeponeerd onder nummer 03/2023.